ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρηθούν για την πρόληψη κινδύνου ηλεκτροπληξίας, προσωπικού τραυματισμού και πυρκαγιάς. Διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες που περιέχονται στη συσκευασία κάθε εργαλείου, πριν τη χρήση του!

Μην αφήνετε την άνεση και την εξοικείωση με το προϊόν (που αποκτήθηκε από εκτεταμένη χρήση) να αντικαταστήσει την αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας των ηλεκτρικών εργαλείων. Αν χρησιμοποιείτε το εργαλείο με λάθος τρόπο και χωρίς ασφάλεια, μπορεί να υποστείτε κάποιο σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Προσοχή ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Να προστατεύετε τον εαυτό σας
Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας & τις οδηγίες χειρισμού
Να χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας
Να χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας
Να βγάζετε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
Να χρησιμοποιείτε μάσκα προστασίας
Να φοράτε παπούτσια ασφαλείας
WordPress Image Lightbox